Polski English

Zatrudnienie Praca

Zatrudnienie Zewnętrzne / Praca Tymczasowa

Praca tymczasowa jest obecnie stałym elementem polityki personalnej prowadzonej przez przedsiębiorstwa. Wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w sposób ekonomiczny, ograniczając element ryzyka związany z  czynnikiem ludzkim. To najkorzystniejsze rozwiązanie w sytuacji, kiedy pracodawcy zależy na szybkim wzmocnieniu stałej kadry przez personel pomocniczy. Ludzie z powodzeniem zajmują stanowiska w halach produkcyjnych, magazynach, na stanowiskach obsługi klientów, podczas akcji promocyjnych itp.

Prosper Polska przejmuje wszystkie obowiązki związane z zatrudnieniem (nabór, selekcja, podpisanie stosownych umów) pracowników, oddelegowuje ich do pracy we wskazanym miejscu oraz przydziela przedstawiciela.
Generalnie pracodawcy korzystający z  firmy zewnętrznej (Agencji Pracy Tymczasowej), unikają wielu kosztów oraz oszczędzają sporo czasu, który poświęcają na procesy rekrutacyjne oraz te, związane z administracją kadrowo-płacową.   Ponadto obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy spoczywają na firmie zewnętrznej.
Reasumując, korzyści jakie niesie ze sobą leasing pracowniczy to:

 • Dopasowanie zatrudnienia do wahań koniunktury związanych z sezonowością prac, specyfiką produkcji, logistyką,
 • Płatność tylko za rzeczywisty czas pracy,
 • Brak kosztów związanych ze zwolnieniami lekarskimi,
 • Możliwość zastępstwa stałych pracowników na czas choroby i urlopów oraz wsparcia ich w momentach spiętrzenia zamówień,
 • Oszczędność czasu i kosztu związanego z rekrutacją,
 • Minimalizacja kosztów związanych za zwalnianiem pracowników,
 • Dopasowanie zatrudnienia do wahań koniunktury związanych z sezonowością prac, specyfiką produkcji, logistyką,
 • Płatność tylko za rzeczywisty czas pracy,
 • Brak kosztów związanych ze zwolnieniami lekarskimi,
 • Możliwość zastępstwa stałych pracowników na czas choroby i urlopów oraz wsparcia ich w momentach spiętrzenia zamówień,
 • Oszczędność czasu i kosztu związanego z rekrutacją,
 • Minimalizacja kosztów związanych za zwalnianiem pracowników

Back

Prosper Polska

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Osoba kontaktowa

Adres e-mail

Telefon

Wyślij
Treść pytania